Лични данни

Политика за защита на личните данни

1. Общи положения

www.mypharmacy.bg работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт - ПРОБИОТИС ЕООД, ЕИК 200456228 правила и принципи, описани в настоящия документ. С него Ви информираме за вида на събираните от нас лични данни, мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта www.mypharmacy.bg вашите права . 

ПРОБИОТИС ЕООД се придържа изключително към законовата рамка (Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Препоръка № R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, която има отношение към защитата на личните данни. 

ПРОБИОТИС ЕООД събира и обработва лични данни при спазване на принципа за законосъбразно обработване на лични данни на физическите лица, позлватели на сайта mypharmacy.bg. Основанието ни за законосъобразно обработване на вашите лични данни е вашето съгласие (чл.6 от Регламента).

За да използвате електронната услуга, която Ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт. 
 

2. Обхват на личните данни, които обработваме

Какви лични данни обработваме:

- вашите имена;

- адрес за доставка, посочен от вас;

- email адрес;

- телефон;

Тези данни ние ги запазваме и използваме по следния начин:

- e-mail адресът е необходим , за да изпратим потвърждение за получаване на поръчката Ви, Общите ни условия, както и информация за товарителницата, с която ще получите поръчката си;

- имената, адресът на доставка и телефона запазваме и препращаме на куриерската фирма, която доставя пратката. По този начин Вие можете активно да участвате в определянето на часа и адреса на доставка на Вашата пратка преди и по време на доставката.

Вие може да получите SMS или телефонно обаждане  от съответната  куриерска фирма, което ще Ви даде възможност да промените часа и/или мястото на доставката според Вашите желания или да бъдете информирани за часа на доставката. Съгласието за предоставяне на тези данни на куриерската фирма е неотменна съставна част от договорните Ви отношения с mypharmacy.bg. Не съществува възможност за отказ от тази точка, освен в случаите, в които избирате възможността за вземане на поръчката от аптека (повече информация можете да намерите в раздел "ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА").

Понякога можем да Ви изпращаме информация за продукти или рекламни кампании на посочения при поръчката от Вас имейл адрес, стига Вие да се съгласили при първоначалната Ви регистрация или в последствие чрез въвеждане на и-мейл в секцията "Абонирайте се и първи получете най-добрите оферти!". Можете да откажете обработката и използването на Вашите лични данни с рекламна цел по всяко време, посредством линка в съобщението или като се свържете с нас на посочените в раздел КОНТАКТИ методи. 

mypharmacy.bg автоматично събира Вашият IP адрес с цел предотвратяване на измами (извършена злоупотреба чрез машинна или автоматизирана обработка).

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото лице предоставило данни, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността. Ние се ангажираме със запазване на предоставената ни лична информация неограничено във времето, докато потребителите сами не променят или не премахнат данните си. ПРОБИОТИС ЕООД спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Предупреждаваме, че е рисково и за целите на нашата услуга не трябва да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. подобни.

Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД. 

3. Стандарти за сигурност Използване на cookies и log файлове

 • SSL-система за сигурност: при трансфера на данни използваме така наречената SSL-система за сигурност (Secure Socket Layer). Това е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Вашите лични данни като име, адрес, телефон достигат нашия сървър в неразбираем за неупълномощени лица код. Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане. Това, че данните Ви се предават кодирано, може да разберете от изображението на катинар в  статус-линия на Вашия браузър непосредствено преди името на сайта ни.
 • Използваме Google Analytics, услуга за уеб-анализи на Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва така наречените бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и осъществяват анализа на употребата на сайта. Събраната с бисквитките информация за Вашата употреба на сайта по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случаи на активиране на IP-анонимизацията за тази уеб страница, вашият IP-адрес се съкращава предварително от Google в рамките на държавите-членки на ЕС и на други държави, ратифицирали договора за Европейската икономическа зона. Вашият пълен IP-адрес се предава само в извънредни случаи на сървър в САЩ , където се съкращава. Google използва тези данни по поръчка на собственика на този уебсайт, за да анализира Вашия начин на ползване, за да подготви доклади за активността в уебсайта и за да изпълни други възложени му от собственика услуги, свързани с използването на сайта и на интернет. Препратеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки посредством съответната настройка в софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уеб сайт.
 • Може да разпознаете Приставките на Facebook Inc.,1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, САЩ чрез логото на Facebook или бутона „Споделяне“. За общ преглед на Facebook приставките, моля натиснете тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Когато използвате нашите онлайн услуги, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook се информира, че използвате нашите онлайн услуги с Вашия IP адрес. Когато кликнете върху бутона "Споделяне", докато сте влезли във Вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите онлайн услуги с Вашия Facebook профил. След това Facebook може да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт. Искаме да посочим, че ние, като доставчик на онлайн услугите, не получаваме никакви известия за съдържанието на предадените данни и тяхното използване от Facebook. За допълнителна информация, моля, вижте политиката за поверителност и защита на личните данни на Facebook на адрес https://www.facebook.com/policy.php. В случай, че не искате да разрешите на Facebook да свърже използването на нашите онлайн услуги с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

 • Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър.

Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата. Вижте Политика за използване на Cookies/Бисквитки.

ВАЖНО: ПРОБИОТИС ЕООД НЕ СЪБИРА ЛИЧНИ ДАННИ ПО НИКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ОСВЕН АКО ТЕ НЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ДОБРОВОЛНО. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДАННИ И НЕ ИЗВЪРШВАМЕ НИКАКВИ ПРОВЕРКИ В ТОЗИ СМИСЪЛ. ВИЕ КАТО ПОЛЗВАТЕЛ НА НАШАТА УСЛУГА СЛЕДВА ДА ПРИЕМЕТЕ, ЧЕ НЕ НОСИМ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИЛИ НИ ДАННИ. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА СЪМНЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА, НА УСТАНОВЕНА ИЗМАМА И/ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА, ОЧАКВАМЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ НЕЗАБАВНО. 

4. Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в колокационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална и нямат достъп до декриптиращи ключове, администрационни панели и прочее инструменти за управление и достъп до данните ви. Сървърите и данните се намират на територията на ЕС. 


5. Достъп до вашите лични данни

Сайтът Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията във вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие. 

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга. 

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели. 

 

6. Проверка, промяна и изтриване на информация

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си. Вие имате право да изискате безплатна писмена информация относно лични данни, които са били запазени от ПРОБИОТИС ЕООД. След като получите справката, ние ще предприемем незабавно, доколкото е допустимо от закона, евентуално необходимите корекции или заличавания. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието/съгласията си за бъдещо използване на Вашите лични данни. Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани. За целта изпратете имейл на нашето Длъжностно лице за защита на личните данни: personal.data@mypharmacy.bg


7. Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас срещу:

 • Обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни.
 • Обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.

Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

 

8. Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

 • Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
 • Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
 • Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
 • Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
 • Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.

При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.

mypharmacy.bg прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. mypharmacy.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

Всички служители на ПРОБИОТИС ЕООД, ангажирани с администацията и поддръжката на сайта mypharmacy.bg писмено са се задължили да спазват разпоредбите и указанията за защита, сигурност и тайна на личните данни.


9. Информация за контакт

За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти. 

В случай на възникнал въпрос или конфликт във връзка със защитата на личните Ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към нашето Длъжностно лице по защита на личните данни (personal.data@mypharmacy.bg) или до Комисията за защита на лични данни.

15.05.2018г.