РИСК ОТ АОРТНА АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ ПРИ УПОТРЕБА НА СИСТЕМНИ И ИНХАЛАЦИОННИ ФЛУОРОХИНОЛОНИ.

02.10.2018

Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствена безопасност (PRAC) към Европейската агенция по лекарствата (EMA) на 06. Септември 2018г. излиза с одобрена комуникационна стратегия към медицински специалисти в страните членки, където се маркетират въпросните системни и инхалационни флуорохинолони относно ново предупреждение за риск от аортна аневризма и дисекация, свързани с флуорохинолони за системна и инхалационна употреба. Комуникацията трябва да се осъществи от Притежателите на разрешения за употреба на системни и инхалаторни флуорохинолони към медицински специалисти, предписващи въпросните лекарствени продукти (ОПЛ, УНГ, пулмолози, уролози, инфекционисти, кардиолози, радиолози, спешни центрове) след одобрение от локалния регулатор (в България от Изпълнителна Агенция по Лекарствата), което одобрение трябва да стане най-късно на 04.10.2018г.

В резюме съобщението от PRAC включва:  

  • Системните и инхалационните флуорохинолони могат да повишат риска от аортна аневризма и дисекация, особено при по-възрастни хора.
  • При пациенти с риск от аортна аневризма и дисекация, флуорохинолоните трябва да се използват само след внимателна оценка на съотношението полза/риск и след обмисляне на други терапевтични възможности.
  • Условията, които предразполагат към аортна аневризма и дисекация включват фамилна анамнеза за аневризма, предишна аортна аневризма или дисекация на аортата, синдром на Marfan, васкуларен синдром на Ehlers-Danlos, артериит на Takayasu, гигантоклетъчен артериит, болест на Behcet, хипертония и атеросклероза.
  • Пациентите трябва да бъдат консултирани относно риска от аортна аневризма и дисекация и да им бъде казано да потърсят незабавно медицинска помощ в спешните отделения в случай на внезапна тежка коремна болка, гръдна болка или болка в гърба.

Флуорохинолоните са антибиотици, с одобрени показания в Европейския съюз за лечение на някои тежки бактериални инфекции, включително и животозастрашаващи. Данни от епидемиологични и неклинични проучвания показват повишен риск от аортна аневризма и дисекация след лечение с флуорохинолони. Епидемиологичните проучвания [1-3] докладват около 2 пъти повишен риск от аортна аневризма и дисекация при пациенти, приемащи системни флуорохинолони, в сравнение с пациенти, които не приемат антибиотици или приемат други антибиотици (амоксицилин); рискът при по-възрастните хора е по-висок. В не-клинично проучване [4] е докладвано, че ципрофлоксацин повишава предразположеността към аортна дисекация и руптура в миши модел. Това откритие вероятно е класов ефект, подобен наувреждането на тъканта на сухожилията от флуорохинолоните и по този начин увеличаването на риска от нарушения на сухожилията.

Аортната аневризма и дисекация са редки събития, появяващи се с честота около 3-30 на 100 000 лица годишно. Факторите, които повишават риска включват фамилна анамнеза за аневризма, предишна аортна аневризма или дисекация на аортата, синдром на Marfan, васкуларен синдром на Ehlers- Danlos, артериит на Takayasu, гигантоклетъчен артериит, болест на Behcet, хипертония и атеросклероза.

Следователно, системни и инхалационни флуорохинолони трябва да се използват само след внимателна оценка на съотношението полза/риск и след обмисляне на други терапевтични възможности при пациенти с риск за аортна аневризма и дисекация.

Пациентите трябва да бъдат консултирани относно риска и да им бъде казано да потърсят незабавно медицинска помощ в случай на внезапна коремна болка, гръдна болка или болка в гърба.

Флуорохинолони са широко използвани лекарствени продукти за лечение на различни по вид и степен инфекции, включващи инфекции на горните и долните пикочни пътища, инфекции на долните дихателни пътища, гонорея, уретрит, цервицит, инфекции на кожата и меките тъкани и други. Най-често хинолоните се използват в пулмологията и не случайно представителите на последните генерации (левофлоксацин, моксифлоксацин) носят названието – респираторни хинолони. Те се предписват за лечение на екзацербации на ХОББ, хроничен бронхит, придобита в обществото пневмония (ПОП), нозокомиална пневмония и др.

В доболничната помощ в България се предписват и продават в аптечната мрежа над 1 240 000 опаковки годишно, с превес на ципрофлоксацин (670 000 опаковки/годишно), следван от левофлоксацин (440 000 опаковки/годишно), моксифлоксацин, норфлоксацин и офлоксацин. Годишният пазар на тези продукти само в доболничната помощ е малко над 4млн евро по цени на производител без ДДС. Общият годишен болничен пазар от тези продукти е около 0,7млн евро по цени на производител без ДДС.

Източници:

[1] Daneman N, Lu H, Redelmeier DA. Fluoroquinolones and collagen associated severe adverse events: a longitudinal cohort study. BMJ Open. 2015 Nov 18; 5(11):e010077

[2] Lee CC, Lee MT, Chen YS, Lee SH, Chen YS, Chen SC, Chang SC. Risk of Aortic Dissection and Aortic Aneurysm in Patients Taking Oral Fluoroquinolone. JAMA Intern Med. 2015 Nov;175(11):1839-47.

[3] Pasternak B, Inghammar M and Svanström H. Fluoroquinolone use and risk of aortic aneurysm and dissection: nationwide cohort study. BMJ 2018; 360: k678.

[4] LeMaire SA, Zhang L, Luo W, Ren P, Azares AR, Wang Y, Zhang C, Coselli JS, Shen YH. Effect of Ciprofloxacin on Susceptibility to Aortic Dissection and Rupture in Mice. JAMA Surg. 2018 Jul 25:e181804. [Epub ahead of print]

 

По материала работи маг.фарм. Георги Катинов

georgi.katinov@mypharmacy.bg; 02/488 49 49

Използвани са данни от интернет страниците на ИАЛ, Национален съвет за цени и реимбурсация, пазарни данни, PRAC: DHPC Systemic and inhaled fluoroquinolones: risk of aortic aneurysm and dissection, Sep 2018.