ВЕРИФИКАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВАТА В БЪЛГАРИЯ от 09.02.2019 г.

07.11.2018

Ако си мислите, че верификацията ще я отложат, премахнат или ще изчезне ейтака, от само себе си, то прочетете това ПИСМО на Европейската комисия до всички нас. Няма мърдане – от 9.февруари 2019г. ако притежавате аптека и не сте готови да осигурите изискванията на Директивата то няма да имате право да отпускате лекарствени продукти с показатели за безопасност.  Имайте предвид, че начинът, по който се въвеждат административни санкции в системата на лекарствоснабдяването, то няма да се учудя ако въведат абсурдно високи санкции за аптека, неадаптирала се според изискванията на Директивата. Вижте повече относно ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ  в ЗЛПХМ (Закон за лекарствените продукти и аптеките в хуманната медицина) в частта "административно наказателни разпоредби", въвеждащи абсурдно високи такси срещу абсурдни задължения за аптеките.

Директивата за фалшифицираните лекарства въвежда  проверка „от край до край“  на автентичността на лекарствените продукти включваща задължителни показатели за безопасност и система от регистри, в които се съхранява информация за движението на всяка една опаковка лекарствен продукт от момента на произвеждането му до момента на отпускането му в аптека на краен клиент. Директивата е приета като основна мярка за справянето с фалшифицирането на лекарства в ЕС и защита на законната верига на доставка на лекарствените продукти. Директивата обаче защитава основно веригата на лекарстворазпространение и пациентите в Западна Европа, където са основните фалшиви лекарства. В България случаите на фалшиви лекарства в аптеките за последните години се броят на пръстите на една ръка. Фалшиви лекарства има със сигурност, но те не се разпространяват през законния канал Производител - Търговец на едро – Аптека. Така, че Директивата няма да засегне по никакъв начин разпространението на фалшивите лекарства извън посочения законен канал. Всички „заинтересовани страни“, обаче трябва да направят сериозни инвестиции, включващи промяна в софтуер, закупуване на четци, такси към националните организации за проверка на лекарствените продукти и т.н.

 

маг.фарм. Георги Катинов

email: georgi.katinov@mypharmacy.bg